De realisatie van het Arnhems labyrint

Antoinette Kuhlmann:

Het vervolg op het initiatief was de realisatie van het Arnhems labyrint. Ook een bijzonder proces. Zoals wij, de initiatiefnemers, het tijdens de aanleg (van begin mei tot eind juli) ervaren hebben waren er de juiste mensen op de juiste tijd. Bijna altijd een bijzonder goede samenwerking. Altijd met plezier.

Ook de realisatie was – voor mij – als een ‘labyrint’ … het volgde zijn weg, soms waren er onverwachte bochten, duurde het langer dat we verwachtte, maar uiteindelijk met geduld en vertrouwen zijn we de weg gegaan en zijn we ‘in het midden aangekomen’ – het labyrint is klaar.

Het is alsof je kan kiezen of je processen in het leven op een labyrint-wijze of een doolhof-wijze kunt gaan. Bij de doolhof manier stoot je je hoofd, ben je eigenwijs, wil je controle houden, ben je misschien bang dat iets niet goed komt, raak je vertwijfeld, wat te kiezen? Op de labyrint-wijze ga je je pad met vertrouwen, wetend dat het – ondanks obstakels die je op je pad kan tegen komen – je zult slagen, dat het goed komt. Uitdagingen zie je met vertrouwen tegemoet.

Het hele proces heeft mij (nog meer) geleerd hoe belangrijk het is dat je in je eigen kracht staat, dan kun je mee bewegen met ‘de wind’, genieten van het moment – de kleuren, de geuren, verwondering – het leven-zelf.

Maar misschien wil je weten hoe het praktisch in zijn werk is gegaan?
Nadat wij onze eerste plannen hadden uitgewerkt is er een projectgroep gevormd; een student van Hogeschool Van Hall Larenstein, richting management, ging ons ondersteunen bij de realisatie. We hebben flyers gemaakt en avonden belegd om buurtgenoten op de hoogte te stellen en uit te nodigen om mee te werken. Er is veel contact en overleg met de gemeente geweest die akkoord moest gaan met het plan en die ons een plek heeft toegewezen. Er is een Facebookpagina gekomen waarop we de ontwikkelingen in beeld en woord hebben gebracht.

Het plan is tot in detail uitgewerkt en er is een offerte gemaakt. Uiteindelijk zijn er werkweekenden gepland waar mensen zich voor konden opgeven. Op 2 mei – Wereld Labyrinten Dag – hebben we een feestelijke start georganiseerd. Daarna is er alle weekenden gewerkt tot en met 20 juli 2015.

……

 

Op YouTube kun je een film zien over de realisatie van het project.

Deel 1: van de start tot en met de plantdag 20 juni.

De plantdag op 20 juni 2015  (1 minuut 22)

Deel 2: Vanaf de plantdag tot en met de opening.