De houtsnippers op het pad (333 meter lang!) worden ieder jaar aangevuld. Je kunt het houtsnipperpad sponsoren voor 1 euro per meter.

Je kunt je bijdrage storten op rekening NL96 ASNB 0708 1914 87 t.n.v. A.A.J.C. Kuhlman onder vermelding van ‘Houtsnipperpad Arnhems Labyrint’.

Bedankt voor je bijdrage!